-A A +A

Адвокаттық қызмет

Адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өткен және өтпеген тұлғалардың тізімі

2017 жылдың 30 маусымында адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өтпеген тұлғалардың тізімі

 

         1. Вильданова Людмила Маратовна

 

2017 жылдың 30 маусымында адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өткен тұлғалардың тізімі

 

Мемлекет кепілдік берген заңгерлік көмек көрсету жүйесіне қатысушы адвокаттардың тізімін

Т.А.Ә.

Адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензияның нөмірі мен берілген күні

Адвокаттық қызметін ұйымдастыру нысаны

 

Қызметтік орынның орналасқан жері мен атауы

 

СҚО ӘД кезекті аттестаттау өткізілді

2016 жылғы 15 желтоқсанда Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаменті жанында құрылған әділет аттестаттау комиссиясымен адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер тұлғалардың кезекті аттестаттауы өткізілді.

Аттестаттау екi кезеңнен құрылды: компьютерлiк тест тапсыру және емтихан билеттерi бойынша үміткерлердің бiлiмiн тексеру.

Адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттау нәтижелері бойынша қатысқан 4 үміткердің ішінен 2 үміткер аттестаттау комиссияның оң шешімін алды. теріс шешім алды, 2 үміткер аттестаттау комиссияның теріс шешімін алды.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету

Кез келген адамның қорғалуға құқығы бар екені барлығына мәлім. Бірақ, егер оның өзіне адвокат, нотариус немесе өзге құқықтық қорғау субъектісін жалдауға мүмкіндігі болмаса, оғанбюджеттік қаражат есебінен мемлекет кепілдік берген заң көмегі ұсынылатынын барлығы біле қоймайды.

ҚР «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» Заңына сәйкес, мемлекет кепілдік берген заң көмегі – осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңдарында көзделген негізде және тәртіпте тегін түрде алуға құқығы бар жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін заң көмегі.

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алу тәртібі

ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 28.10. № 1120 «ҚР Әділет министрлігінің мәселелері» атты Қаулысының 16т. 117 тармақшасына сәйкес ҚР Әділет министрлігі қызметтерінің бірі адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру болып табылады.

Адвокат – бұл жоғары заң білімі бар, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алған, міндетті түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және ҚР «Адвокаттық қызмет туралы» Заңымен регламенттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы.

Беттер